MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skolens målsætning

Skolen på Herredsåsens vision: Alle skal lære mere!

Vores mål er at skabe en inkluderende skole, hvor den enkelte elevs styrkesider, faglige og alsidige personlige udvikling er i fokus. Alle børn skal - hver især og sammen - udfordres og udvikle alle deres kompetencer optimalt. Børnene skal til stadighed være i stand til at anvende deres viden i nye sammenhænge.

Skolen har dagligt fokus på:

 • at tage højde for at børn er forskellige og har styrkesider hver især.
 • at styrke børnenes tro på egen formåen, så de får overskud til at udvikle de områder, hvor de er knap så stærke.
 • at arbejde med variende læringsmetoder og -stile, så det enkelte barn tilgodeses bedst muligt.
 • at anerkende og ikke fejlfinde.
 • refleksion og evaluering over undervisningsmetoder.
 • samarbejde med forældre, så de har indsigt de de pædagogiske overvejelser, der er omkring deres børn.

Skolen vil:

 • fortsat kompetenceudvikle det pædagogiske personale.
 • videndele og erfaringsudveksle på tværs af skolens afdelinger.
 • tilrettelægge undervisningsmiljøer, så disse tilgodeser eleverne bedst muligt.
 • anvende løbende evaluering/elevplaner for hvert enkelt barn gennem hele skoleforløbet.
 • anvende holddannelse på tværs af klasser og klassetrin.
 • styrke elevernes læsefærdigheder i fagene.
 • have et højt informationsniveau til forældre.
 • bidrage til sammenhæng mellem skole og hjem.