MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Ordensregler

Samværsregler på Skolen på Herredsåsen

 

Skolen på Herredsåsen ønsker trivsel hos alle, derfor: 

Vis hensyn og undlad optræden, der kan være til fare og gene.

 

Det vil sige

  • at mobning og vold ikke accepteres.
  • at alle møder til tiden.
  • at alle har ansvar for at rydde op og for at bevare bygninger og materialer i ordentlig stand.
  • at man må opholde sig ude eller inde i frikvartererne. Hvert hus udarbejder sine retningslinier
  • at børnene bliver på skolens område i skole- og SFO-tiden. I 10. klassecentret kan reglen fraviges.
  • at skolen er røgfrit område. Personale må ryge i særlige områder.
  • at alle brugere i dagligdagen anvender skiftesko indendørs. I 10. klassecentret kan reglen fraviges.
  • at mobiltelefoner er slukket i undervisnings- og SFO-tiden.
  • at cykler, knallerter og biler henstilles på anviste steder.
  • at boldspil, rulleskøjteløb, løbehjul o.l. aktiviteter kun må foregå udendørs i særlige områder.