MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Kvalitetsrapport

Kalundborg Kommune har sat ambitiøse mål for elevernes faglighed og trivsel i folkeskolen. I den årlige kvalitetsrapport sættes der fokus på udviklingen over de seneste tre år. Kommunalbestyrelsen og andre interesserede får dermed mulighed for at følge med i, hvordan skolernes arbejde med målsætningerne for folkeskolen skrider fremad.

Kvalitetsrapporten suppleres af skolernes egne strategi- og handleplaner, hvori det lokale arbejde med målene beskrives. Strategi- og handleplanerne er tilgængelige på de enkelte skolers hjemmesider.

Rapporten for skoleåret 2017/18 konkluderer, at der er et stykke vej endnu i forhold til at nå de politiske målsætninger for folkeskolen. Dette gælder både i forhold til målene om at styrke fagligheden, fremme trivslen, nedbringe fraværet og styrke elevernes overgang til ungdomsuddannelse.

Det anbefales i kvalitetsrapporten, at der arbejdes videre med de indsatser, som allerede er i gang, herunder anbefalingerne fra sidste års kvalitetsrapport:

  • Der sættes øget fokus på sprogindsatsen på 0-6 års området, således at eleverne får de bedste forudsætninger for at lære at læse, når de starter i skole.
  • Der ses på mulighederne for at lave en fokuseret indsats i forhold til at hæve det faglige niveau i matematik.
  • Der sættes øget fokus på den kommunale indsats for at nedbringe elevernes fravær, da fraværet har stor betydning for både elevernes læring og trivsel.
  • Der ses på, hvordan der kan iværksættes en indsats i forhold til at sikre, at flere elever opnår mindst karakteren to i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse.

Desuden arbejdes der videre med en flerårig handlingsplan for at forbedre kvaliteten på folkeskoleområdet.

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18

Resume af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2017/18

 

Tidligere kvalitetsrapporter:

Folkeskolens samlede kvalitetsrapport 2016/17

Resume af Folkeskolens kvalitetsrapport 2016/17

Folkeskolens samlede kvalitetsrapport 2015

Folkeskolens samlede kvalitetsrapport 2014